รับตรวจเยี่ยมโครงการสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียน

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
ประธานกลุ่มโรงเรียน 11 กลุ่ม
ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์
 10 กรกฎาคม 2556

เตรียมรับคณะ

มาคนแรกเป็นคุณครูจากอนุบาลสว่างอารมณ์

ผู้บริหารโรงเรียน ประธานกลุ่มโรงเรียน ร่วมต้อนรับคณะจาก สพฐ.


คุณคู่บุญ นักวิชาการของ สพฐ.

ดูผลงานครู นักเรียน เอกสาร


หัวหน้าทีมเข้าสังเกต และร่วมกิจกรรมกับเด็กอนุบาล
ขอข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอัจชรา สพป.อุทัยธานี เขต1 กล่าวแนะนำบุคลากรของ สพป.

ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการโรงเรียนมาร่วมต้อนรับ

ศน.ณรงค์ กล่าวต้อนรับในนามของ สพป.
ผู้ร่วมเยี่ยมชม ได้แก่ ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหาร ครู
ผู้บริหารรายงานข้อมูลพื้นฐาน ระบบการบริหารจัดการ การพัฒนาโรงเรียน

ครูแกนนำ กังวลใจที่ต้องสอนให้ดู แต่เวลานี้ขอสักนิด

ศน.ไพศาล ฟังนักเรียนอ่านหนังสือ ท่านช่วยบริจาคเงินทำมุ้งลวดให้ชั้นอนุบาลด้วย


สังเกตการสอน ป.1สังเกตการสอน ป.4-6


เป็นกันเองดี
สังเกตการสอน ป.2-3

หัวหน้าชุดพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน


สวยสุดในกลุ่มผู้ปกครอง ป้าระเบียบ ศิริเดช
อ.อดุลย์ ผู้เชี่ยวชาญการสอน

สัมภาษณ์ใกล้ชิด ได้คำถาม คำตอบที่ลึกซึ้ง คาดไม่ถึงหลายอย่าง


ดูผลงานของนักเรียนอย่างสนใจ

รายงานการทำโครงงาน

ต้องย้ายที่รับประทานอาหารกลางวัน แต่อร่อยเหมือนเดิมหัวหน้าทีม มอบรางวัลให้การแสดงของเด็ก
ทดสอบการแก้ปัญหาของเด็กเป็นกลุ่ม โดยโจทย์ใหม่ของ สพฐ.


โจทย์


นิเทศหลังสอนเฮ  เราทำได้เยี่ยมมากน้องๆ แก้ปัญหาเสร็จก่อนเวลาอีกนะ
ขอโชว์ ขอแสดง สารพัดที่อยากอวด
ส่งกลับ
คำชม เยี่ยมมากท่านผอ.

น้องชายของผอ.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น